home
customers
about us
contact us
 
 
     
m-Books
m-POS
 
e-Commerce
Millennium Business System
mWebStock
 
download
about us
sitemap
contact us
our customers
join us


m-POS คือระบบขายหน้าร้าน (Point of Sales) ที่ได้พัฒนาขึ้นมาสำหรับธุรกิจหนังสือโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลกำไรให้กับท่าน


จุดเด่นของโปรแกรม m-POS
พัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีล่าสุดทางคอมพิวเตอร์
ใช้งานง่าย เรียนรู้เร็ว
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการให้บริการลูกค้า
สามารถปรับแต่งการทำงานได้ตามต้องการ
สนับสนุนกิจกรรมการตลาดหลากหลายรูปแบบ
เชื่อมโยงโดยตรงกับระบบบัญชีสมบูรณ์แบบ m-Books 
 
ก