home
customers
about us
contact us
 
 
     
m-Books
m-POS
 
e-Commerce
Millennium Business System
mWebStock
 
download
about us
sitemap
contact us
our customers
join us


จุดเด่นของโปรแกรม m-POS
พัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีล่าสุดทางคอมพิวเตอร์
ใช้งานง่าย เรียนรู้เร็ว
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการให้บริการลูกค้า
สามารถปรับแต่งการทำงานได้ตามต้องการ
สนับสนุนกิจกรรมการตลาดหลากหลายรูปแบบ  
เชื่อมโยงโดยตรงกับระบบบัญชีสมบูรณ์แบบ m-Books  เชื่อมโยงกับระบบบัญชีสมบูรณ์แบบ m-Books
m-POS ได้รับการพัฒนาให้ทำงานร่วมกับระบบบัญชีสมบูรณ์แบบ m-Books โดยตรง เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมทุกระบบ ตั้งแต่การขายสินค้าแบบเงินสดและเครดิต, การจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์ยอดขายตลอดจนระบบบัญชีต่างๆ

 

    

 
 
ก