home
customers
about us
contact us
 
 
     
m-Books
m-POS
 
e-Commerce
Millennium Business System
mWebStock
 
download
about us
sitemap
contact us
our customers
join us


จุดเด่นของโปรแกรม m-POS
พัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีล่าสุดทางคอมพิวเตอร์
ใช้งานง่าย เรียนรู้เร็ว
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการให้บริการลูกค้า
สามารถปรับแต่งการทำงานได้ตามต้องการ
สนับสนุนกิจกรรมการตลาดหลากหลายรูปแบบ  
เชื่อมโยงโดยตรงกับระบบบัญชีสมบูรณ์แบบ m-Books


  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการให้บริการลูกค้า

m-POS มีเครื่องมือหลายอย่างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้คุณบริการลูกค้าได้ดีขึ้น ดัวยคุณสมบัติดังตัวอย่างนี้ :-

  ระบบค้นหาข้อมูลและแสดงรายละเอียดสินค้าที่ใช้ง่ายและทำงานได้เร็ว

หน้าจอการค้นหาสินค้า
หน้าจอการบันทึกรายละเอียดสินค้า

  ระบบข้อมูลช่วยจำ สำหรับแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือ  การให้บริการซึ่งสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาโดยไม่รบกวนการทำงาน

หน้าจอข้อมูลช่วยจำที่ขึ้นมาเตือนในแต่ละวัน
หน้าจอการกำหนดข้อมูลช่วยจำและระยะเวลาการเตือน

  เมนูสินค้าเบ็ดเตล็ด ซึ่งจะช่วยให้เรียกรายการสินค้าที่ขายบ่อยแต่ไม่ได้ติดบาร์โค้ด หรือสินค้าปลีกย่อยต่างๆขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว

หน้าจอแสดงสินค้าเบ็ตเตล็ด    

 
 
ก